Хамгаалалтын албаны хамгийн чухал хүмүүс бол шуурхай бүлгийнхэн. Хаана л асуудал гарна гэрлийн хурдаар очиж түргэн шуурхай шийдвэрлэж “гал унтраах” ажил хийж байдаг тэд маань заримдаа өөрсдөө эрсэлд орох үе ч гардаг. Иймд тэргүүн шугамын шуурхай бүлгийнхэнд байнгийн бэлтгэл сургуулилт нэн чухал байдаг. Энэ удаа манай албаны тэргүүн шугамынханд Хууль сахиулахын их сургуулийн багш, дэд хурандаа С.Нямжав хүрэлцэн ирж албаны бэлэн байдал болон биеийн хүч хэрэглэх, гардан тулааны техник тактикийг эзэмшүүлэх сургалт орлоо.Leave a Reply