Биечилсэн хамгаалалт

Манай компани биечилсэн хамгаалалтаар улсдаа тэргүүлэгч болохын төлөө зорин ажилладаг бөгөөд Улаанбаатар Эрдэнэт Дархан хотуудад нийт 300 гаруй алба хаагч байнгын үйл ажиллагаа явуулж байна. Бусад хамгаалалтын байгууллагаас ялгарах хэд хэдэн онцлог давуу талууд байдаг. Үүнд:

  • Боловсон хүчин сонгон шалгаруулалтын
  • Сургах мэргэшүүлэх тогтолцооны
  • Алба хаагчийн тогтвор сууришилтай байдлын
  • Алба хаагчийн өнгө үзэмжийн
  • Алба хаагчийн техник тусгай хэрэгсэлийн
  • Үнэ төлбөрийн болон харилцаа хандлагын
  • Хяналт зохион байгуулалтын

Улаанбаатар хотын хэмжээнд 5 салбар албаны бүтэцтэй ажиллаж байгаа бөгөөд үүнд банк, баар ресторан, гааль агуулах, худалдааны төв, үйлчилгээний төвүүдийг ангилан ялгаж тус бүр бие даасан нэгжийн дарга менежерүүдийн зохион байгуулалтаар хамтран ажиллаж байна.