Шадар хамгаалалт

Шадар хамгаалалтын төрлөөр улсдаа мэргэжлийн өндөр түвшинд өндөр зэрэглэлд үйл ажиллагаа явуулдаг цөөхөн хэдэн байгууллагын нэг нь манайх юм. Бид Олон Улсын зэрэглэлийн томоохон улс бизнес эрхлэгчийн төдийгүй гадаадаас Монголд ирээд эрсдэл бүхий этгээдээс хамгаалуулах иргэнийг гэх мэтчилэн олон нөхцөлд Шадар хамгаалалтын үйл ажиллагааг явуулж ирлээ.  Тиймээс бидний давуу талуудыг танилцуулъя:

  • Бэлтгэгдсэн алба хаагч
  • Галт зэвсэг техник тусгай хэрэгсэлийн хангалт
  • Шуурхай бүлгийн нэмэлт үйлчилгээ
  • Найдвартай нууцын баталгаа
  • Найрсаг харилцаа

Хамтран ажиллахыг урьж байна.